Textarea Tự động tăng kích thước

<?
<html>
<body>
<div id="alert" style="background-color: #CCC"></div>
<center>
<form name="doc">
<textarea name="tx" onkeyup="mOnKup();" wrap="physical" style="height:100;overflow:auto">
thu nghiem ve tu dong tang kich thuoc
</textarea>
</form>
</center>
</body>
<script type="text/javascript">
function mOnKup(){
var oHeight = document.doc.tx.scrollHeight;
var cHeight = document.doc.tx.clientHeight;
if (cHeight+10 < oHeight) {
document.doc.tx.style.height = oHeight+2+ "px";
document.doc.tx.value += cHeight + " : " + oHeight;
}
}
</script>
</html>
?>
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.