jQuery chỉ cho phép nhập số vào input

$("#product_price").keydown(function (e) {
if ($.inArray(e.keyCode, [46, 8, 9, 27, 13, 110, 190]) !== -1 ||
// Allow: Ctrl+A, Command+A
(e.keyCode === 65 && (e.ctrlKey === true || e.metaKey === true)) ||
// Allow: home, end, left, right, down, up
(e.keyCode >= 35 && e.keyCode <= 40)) {
// let it happen, don't do anything
return;
}
// Ensure that it is a number and stop the keypress
if ((e.shiftKey || (e.keyCode < 48 || e.keyCode > 57)) && (e.keyCode < 96 || e.keyCode > 105)) {
e.preventDefault();
}
});
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.