iFrame tự động thay đổi chiều cao

$('iframe').contents().find('body').css({"min-height": "100", "overflow" : "hidden"});
setInterval( "$('iframe').height($('iframe').contents().find('body').height() + 20)", 1 );
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.