Đổi giá sản phẩm từ FREE thành Liên hệ

add_filter( 'woocommerce_variable_free_price_html', 'hide_free_price_notice' );
add_filter( 'woocommerce_free_price_html', 'hide_free_price_notice' );
add_filter( 'woocommerce_variation_free_price_html', 'hide_free_price_notice' );
/**
* Hides the 'Free!' price notice
*/
function hide_free_price_notice( $price ) {
return 'Liên hệ';
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.