CSS Checkbox

input[type="checkbox"] {
display: none;
}
label {
cursor: pointer;
}
input[type="checkbox"] + label:before {
border: 1px solid #7f83a2;
content: "\00a0";
display: inline-block;
font: 16px/1em sans-serif;
height: 16px;
margin: 0 .25em 0 0;
padding: 0;
vertical-align: top;
width: 16px;
}
input[type="checkbox"]:checked + label:before {
background: #3d404e;
color: #ddd;
content: "\2713";
text-align: center;
}
input[type="checkbox"]:checked + label:after {
font-weight: bold;
}
Lv2 đã hỏi on 02/11/2016 CSS.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.