Code thông báo Bảo trì website WP

function maintenace_mode() {
  if ( !current_user_can( 'edit_themes' ) || !is_user_logged_in() ) {
    die('Maintenance.');
  }
}
add_action('get_header', 'maintenace_mode');
//add_action('wp_header', 'maintenace_mode');
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.