Code jQuery ZOOM ảnh giống flickr.com

Phóng to ảnh giống flickr.com
Xem demo tại http://kingcosplay.com

$main.on('mouseover', function(){
$img.css({'transform': 'scale('+ $(this).attr('data-scale') +')'});
})
$main.on('mousemove', function(e){
$img.css({'transform-origin': ((e.pageX - $(this).offset().left) / $(this).width()) * 100 + '% ' + ((e.pageY - $(this).offset().top) / $(this).height()) * 100 +'%'});
})

Code zoom này khá hay nha.

on 16/07/2016.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.