Click Outsite to hide Div

$(document).mouseup(function (e)
{
  var container = $("YOUR CONTAINER SELECTOR");

  if (!container.is(e.target) // if the target of the click isn't the container...
    && container.has(e.target).length === 0) // ... nor a descendant of the container
  {
    container.hide();
  }
});
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.