Check Scroll to Bottom on Jquery

jQuery(window).scroll(function() {
if(jQuery(window).scrollTop() + jQuery(window).height() > jQuery(document).height() - 100) {
jQuery(window).unbind('scroll');
alert("near bottom!");
}
});
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.