check number jquery, check is_numeric

function isNumeric(n) {
  return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.