Cắt ngắn tiêu đề theo từ

function shortText($str, $limit) {
$excerpt = explode(' ', $str, $limit);
if (count($excerpt)>=$limit) {
array_pop($excerpt);
$excerpt = implode(" ",$excerpt) . '...';
} else {
$excerpt = implode(" ",$excerpt);
}
$excerpt = preg_replace('`[[^]]*]`','',$excerpt);
return remove_bbcode($excerpt);
}
Lv2 đã hỏi on 24/12/2016 PHP.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.