Thành viên Huỳnh Thiện Trí
Lv1
3
điểm

Câu hỏi
0

Trả lời
1

Thu mua ve chai dao quanh chợ Bến Thành
 • Lv1 on 27/06/2017 Plugin.

  dành cho web bạn nào chạy ssl không xanh nhe , do $url == http:// mình trã về https hết nhé ,bạn thêm bên dưới dòng này if($url!=””){  (trong file ‘imgur-upload.php’ nhé  )
  if($url!=””){ $url = str_replace(‘http’,’https’, $url);
  echo “<img src=’$url’/><br>”;
  exit();
  }

  • 8177
  • 11
  • 2